O szkole


 

 Gimnazjum nr 21

im. Adama Mickiewicza

 

od 1 września 2017 r.  - oddziały gimnazjalne

przy Szkole Podstwowej nr 46 w Szczecinie

 

 


 

70-383 Szczecin
ul. Mickiewicza 23

tel/fax 091 42 12 960
e-mail: gim21@miasto.szczecin.pl

Witamy w naszych progach
Witamy w naszych progach

 


 

   Gimnazjum nr 21  w Szczecinie zostało powołane do życia Uchwałą Rady Miasta z dniem 1 września 1999 r. na miejscu Szkoły Podstawowej nr 70. W roku szkolnym 2002/2003 uzyskaliśmy tytuł „Szkoły  z klasą”. W czerwcu 2004 r. naszemu gimnazjum nadano imię Adama Mickiewicza.

 

       Szkoła dysponuje 13 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową z łączem światłowodowym, salą gimnastyczną, biblioteką z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do internetu, stołówką, boiskami, gabinetami pedagoga i pielęgniarki oraz dużym zapleczem administracyjnym. Cały budynek objęty jest monitoringiem i ochroną wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej.

 

        Młodzież naszego gimnazjum kształci się pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o  najnowsze osiągnięcia dydaktyki i metodyki nauczania. W codziennym życiu szkoły bardzo aktywnie uczestniczą także rodzice, którzy wspólnie z nauczycielami i uczniami tworzą program wychowawczy szkoły.

 

GIMPRES już od lat zdobywa wśród uczniów i nauczycieli rzesze swoich wiernych czytelników.
GIMPRES już od lat zdobywa wśród uczniów i nauczycieli rzesze swoich wiernych czytelników.

         Zapewniamy naukę w atmosferze życzliwości i wyrozumiałości, realizujemy wzbogacone programy nauczania i wychowania. Wspieramy postępy uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój poprzez szereg zajęć usprawniających: dydaktyczno - wyrównawczych oraz kółek zainteresowań. Tradycją naszej szkoły są również edukacyjne wycieczki zagraniczne, podczas których uczniowie mają okazję zwiedzić oraz zapoznać się z historią i kulturą  najpiękniejszych stolic europejskich – Londynu, Rzymu, Paryża..

 

          Nasi uczniowie prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim, redagują gazetkę „Gimpres”, uczestniczą w imprezach, uroczystościach szkolnych oraz spotkaniach z ludźmi kultury. Współpracujemy z wieloma instytucjami, m.in. z Towarzystwem Kultury Teatralnej (edukacja teatralna na terenie szkoły oraz popołudniowe wyjścia do Teatru Polskiego), Związkiem Kombatantów (liczne spotkania, wspólne imprezy i wyjazdy), regionalnym oddziałem PTTK (wycieczki i rajdy), Pałacem Młodzieży, Domem Kultury Słowianin, Miejskim Ośrodkiem Sportu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Pamięci Narodowej, PCK, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

 


 

 

 Coś dla ducha...

teatralna impresja..................................................szkolna scena...................................moje cudne manowce