O szkole


 

 Gimnazjum nr 21

im. Adama Mickiewicza

 

od 1 września 2017 r.  - oddziały gimnazjalne

przy Szkole Podstwowej nr 46 w Szczecinie

 

 


 

70-383 Szczecin
ul. Mickiewicza 23

tel/fax 091 42 12 960
e-mail: gim21@miasto.szczecin.pl

Witamy w naszych progach
Witamy w naszych progach

       Po osiemnastu latach funkcjonowania nasze gimnazjum podzieliło los wszystkich innych tego typu szkół - zniknęło z mapy edukacyjnej Szczecina. W wyniku reformy oświaty, z dniem 1 września 2017 r. zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13. W związku z decyzją szczecińskich radnych połowa gmachu należąca od 1962 r. do szkoły została przekazana na potrzeby Centrum Psychologiczno–Pedagogicznego mieszczącego się od roku 2003 przy ul. Łaziebnej. W marcu 2018 r. poradnia rozpoczęła swoją działalność właśnie przy ul. Mickiewicza 23. Obecnie to budynek wyremontowany i odpowiednio przystosowany, pięknie oświetlony wieczorem i nocą, z miejscami parkingowymi dla osób uprawnionych. Objęty jest monitoringiem i ochroną wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej.

 

      Z historii naszej szkoły: Gimnazjum nr 21 w Szczecinie zostało powołane do życia Uchwałą Rady Miasta z dniem 1 września 1999 r. na miejscu Szkoły Podstawowej nr 70. W roku szkolnym 2002/2003 uzyskaliśmy tytuł „Szkoły z klasą”. W czerwcu 2004 r. nasze gimnazjum otrzymało imię Adama Mickiewicza. Gazetka szkolna GIMPRES od lat zdobywała wśród uczniów i nauczycieli rzesze swoich wiernych czytelników. Jej szkolni redaktorzy kilkakrotnie zostali nagrodzeni za literacką twórczość i udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim i krajowym.

 
      Obecnie w szkole przy ul. Mickiewicza 23 funkcjonują trzy oddziały gimnazjalne. Młodzież nasza kształci się pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowsze osiągnięcia dydaktyki i metodyki nauczania. W codziennym życiu naszej placówki bardzo aktywnie uczestniczą także rodzice, którzy wspólnie z nauczycielami i uczniami tworzą program wychowawczo - profilaktyczny szkoły. Realizujemy wzbogacone programy nauczania i wychowania, wspieramy postępy uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój poprzez realizację zajęć usprawniających: dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz logopedycznych.

GIMPRES od lat zdobywał wśród uczniów i nauczycieli rzesze swoich wiernych czytelników.
GIMPRES od lat zdobywał wśród uczniów i nauczycieli rzesze swoich wiernych czytelników.

     

      Nasi uczniowie prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczą w imprezach, uroczystościach szkolnych oraz spotkaniach z ludźmi kultury. Współpracujemy z wieloma instytucjami, m.in. z Towarzystwem Kultury Teatralnej (edukacja teatralna na terenie szkoły oraz wieczorne wyjścia do Teatru Polskiego), Związkiem Kombatantów (liczne spotkania, wspólne imprezy i wyjazdy), Pałacem Młodzieży, Domem Kultury Słowianin, Miejskim Ośrodkiem Sportu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Pamięci Narodowej, PCK, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.


      Tradycją naszej szkoły są edukacyjne wycieczki zagraniczne, podczas których uczniowie mają okazję zwiedzić oraz zapoznać się z historią i kulturą najpiękniejszych stolic europejskich – Londynu, Rzymu, Paryża.

 

 


 

 

 Coś dla ducha...

teatralna impresja..................................................szkolna scena...................................moje cudne manowce