Bezpieczna szkoła


   Nasza szkoła przystąpiła do programu „Bezpieczna Szkoła”. Jest to forma wymiany doświadczeń między szkołą a Policją Zachodniopomorską i zdobycia umiejętności w obszarze bezpieczeństwa.


   W ramach programu odbędzie się szkolenie rady pedagogicznej pt. „Sytuacje kryzysowe na terenie szkoły i odpowiedzialność prawna osoby nieletniej” oraz wywiadówka dla rodziców pt. „Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych”.


    Podjęta współpraca podniesie świadomość prawną oraz wzbogaci naszą wiedzę na temat różnych zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania.        

    Głównym celem programu jest inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży do nowatorskich działań profilaktycznych, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie szkoły.

 

      W ramach projektu ogłoszony jest konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczną w obszarze bezpieczeństwa, którą nadzoruje pani Beata Jasinska (uczestniczka Policyjnego Studium Bezpieczeństwa) oraz pani Iwona Kicińska.

 

 


 


 

 

      Na początku listopada w ramach akcji „Bezpieczna szkoła” w naszym gimnazjum rozpoczęły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

      Prowadziła je pani Anna Kowalczuk nauczycielka EDB. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, że dzięki znajomości podstawowych zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej - RKO jesteśmy w stanie uratować czyjeś życie.


      Algorytm BLS, czyli podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support) wykonujemy w poniższej sekwencji, przerywając jedynie w wypadku rozpoczęcia spontanicznego oddychania przez pacjenta:
1. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje
2. Głośno wołaj o pomoc
3. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech – lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę
4. Sprawdź, czy oddycha prawidłowo
5. Zadzwoń pod numer 112 lub 999
6. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej
7. Wykonaj 2 oddechy
8. Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu pogotowia.

 

      Choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, w 60% jest nagłe zatrzymanie krążenia. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia, a uczenie młodzieży w zakresie RKO jest niezmiernie istotne, ponieważ w młodszym wieku łatwiej przyswajają i zapamiętują wiedzę i umiejętności praktyczne, które mogą przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności.

Pozycja boczna ustalona.
Pozycja boczna ustalona.

      Pozycja boczna ustalona – pozycja będąca jedną z pozycji bezpiecznych, umożliwia bezpieczne odzyskanie przytomności osobie nieprzytomnej, posiadającej oddech i inne funkcje życiowe. Pozycja boczna ustalona uniemożliwia zapadanie się języka na tylną ścianę gardła, co u nieprzytomnego może spowodować niedrożność dróg oddechowych i w wyniku tego śmierć. Dzięki jej zastosowaniu zmniejsza się ryzyko zadławienia treścią ewentualnych wymiocin bądź płynów znajdujących się w jamie ustnej, które (jeśli zaistnieją) samoistnie z niej wypływają. Nauka ułożenia osoby w pozycji bocznej ustalonej była częścią szkolenia w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i odbyła się w naszej szkole 20 listopada.

 

         Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów. Młodzież, ćwicząc na fantomie, miała okazję sprawdzić, czy potrafi prawidłowo udrożnić drogi oddechowe, przeprowadzić uciśnięcia klatki piersiowej, wykonać oddechy ratownicze. Zdobyta wiedza i doświadczenie przydadzą się naszym uczniom i być może pozwolą im w przyszłości uratować ludzkie życie.

 


 

Bezpieczna szkoła

- bezpieczne kibicowanie

 

      Definicja FAIR PLAY (z ang. czysta gra) – norma wartości w sporcie jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.

 

Co należy zrobić, aby kibicowanie było fair – play:


1. Edukować młodzież w zakresie właściwych zachowań na imprezach sportowych.
2. Budzić świadomość prawną i moralną.
3. Zaostrzyć przepisy prawne (nieuchronność konsekwencji prawnych) – zakaz stadionowy.
4. Zaangażować kibiców w działanie na rzecz klubów, organizować ciekawe zajęcia sportowe.
5. Zacieśnić współpracę między klubami, kibicami a policją.
6. Uświadamiać młodzieży istotę kibicowania, zapraszać do uczestniczenia w dyskusjach, debatach, spotkaniach pozwalających na głośne mówienie o tym, w jaki sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom podczas imprez sportowych.
7. Propagować ideę „fair-play”, kibicować według humanitarnych zasad z zachowaniem norm etycznych.

Więcej informacji  na naszym blogu: blogiceo.nq.pl/gimnazjum21/


 

Bezpieczne odżywianie

 

Bezpieczne odżywianie to inicjatywa, jaką nasza szkoła realizuje od początku października 2014 roku. Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat prawidłowego odżywiania, utworzono gablotę informacyjną dotyczącą tego, co zawierają kupowane przez nas artykuły spożywcze. Młodzież niezwykle rzadko sprawdza skład produktów, co jest bardzo niepokojące. Chcemy, aby uczniowie dokonywali świadomych wyborów, aby potrafili rozpoznać dobre i szkodliwe produkty. Muszą wiedzieć, że nie każda żywność jest dobra dla zdrowia człowieka, ale przede wszystkim powinni umiejętnie korzystać z otrzymanych wiadomości. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie lekcji – warsztatów we wszystkich klasach na wyżej wymieniony temat. W ramach przygotowania do zajęć uczniowie będą zobowiązani przynieść do szkoły opakowania dowolnych artykułów spożywczych, aby razem z kolegami i koleżankami sprawdzić ich zawartość.

Więcej informacji  - na naszym blogu: blogiceo.nq.pl/gimnazjum21


 

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,
lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.

(K. Neyman)

 

Mój przyjaciel jest osobą niepełnosprawną.

 

      Społeczność Gimnazjum nr 21 uczestniczy w projekcie „Bezpieczna Szkoła” i realizuje program „Myślę bezpiecznie - żyję bezpiecznie”. W ramach programu 13 maja w naszej szkole zorganizowano imprezę integracyjną „Mój przyjaciel jest osobą niepełnosprawną”. Gośćmi spotkania byli uczniowie i nauczyciele z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Szczecinie.

        Wspólne zawody sportowe, warsztaty taneczne i plastyczne, muzyczne opowieści, ciekawe doświadczenia chemiczno-fizyczne, delektowanie się domowymi wypiekami a przede wszystkim życzliwość i fantastyczna postawa naszych wolontariuszy stworzyły niezwykły klimat spotkania. Piękna, przyjazna atmosfera sprzyjała poczuciu swobody i bezpieczeństwa. Uśmiechy i radość na twarzach wszystkich obecnych były tego najszczerszym wyrazem. Niezwykłe, niecodzienne majowe spotkanie udowodniło po raz kolejny, że nasi gimnazjaliści są ludźmi z pasją i poczuciem odpowiedzialności za rówieśników żyjących w innym, co nie oznacza wcale gorszym świecie. Są pełni tolerancji, akceptacji dla odmienności, słabości drugiego człowieka i potrafią wyzwolić pozytywne emocje w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów, bo przecież najpiękniejsze jest to, co w duszy nam gra.