Czym jest BIP?


     
  

   
    Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
      Już z powyzszego wynika, iż  dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

 

 

      Na naszej stronie BIP będzie  publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

 

  • Statut szkoły
  • Plan lekcji
  • Wykaz podręczników
  • Kalendarz imprez szkolnych
  • Wykaz zajęć dodatkowych
  • Ważne informacje i komunikaty
  • Przydatne linki