DUPLIKATY ŚWIADECTW


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

      Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz. U. Nr 58 poz. 504 z późn. zm.) informujemy, że


opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26,00 złotych,
a za wydanie duplikatu legitymacji – 9,00 złotych.

 

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 46
ul. Mickiewicza 23, 70 – 383 Szczecin,

Nr rach.  31102047950000910202783306

 

Dowód wpłaty wraz z podaniem o wystawienie duplikatu proszę
dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum nr 21.

 

 


 

 

 

Poniżej do pobrania druki:

  • wniosek o wydanie duplikatu
  • upoważnienie do odbioru duplikatu

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-wydanie-duplikatu
[pobierz] 0.1 MB upowaznienie-do-odbioru-duplikatu