Egzamin gimnazjalny - instrukcja


 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
w Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie
ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

 

 


 

 

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

w Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

została opracowana zgodnie z Informacją
o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, obowiązującą w roku szkolnym 2017/2018, powstałą we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, opublikowaną

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

[pobierz] 0.6 MB instrukcja-egzamin-2018

         <--  Kliknij na ikonkę obok aby zapoznać się z pełną treścią instrukcji.