EGZAMIN GIMNAZJALNY


 

 


 


 

Informacja o warunkach przebiegu

egzaminu gimnazjalnego

 

I. Harmonogram przebiegu egzaminów


Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w dniach 10-11-12- kwietnia 2019 r.


1. Część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 r. (środa)
- historia i WOS: godz. 9:00; egzamin trwa 60 min. lub 80 min. dla uczniów z dostosowaniem warunków egzaminu;
- język polski: godz. 11:00; egzamin trwa 90 min. lub 135 min. dla uczniów z dostosowaniem warunków egzaminu;


2. Część matematyczno-przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
- przedmioty przyrodnicze: godz. 9:00; egzamin trwa 60 min. lub 80 min. dla uczniów
z dostosowaniem warunków egzaminu;
- matematyka: godz. 11:00; egzamin trwa 90 min. lub 135 min. dla uczniów z dostosowaniem warunków egzaminu;


3. Część językowa: 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
- poziom podstawowy: godz. 9:00; egzamin trwa 60 min. lub 80 min. dla uczniów z dostosowaniem warunków egzaminu;
- poziom rozszerzony: godz. 11:00; egzamin trwa 60 min. lub 90 min. dla uczniów
z dostosowaniem warunków egzaminu;


Uwaga!
Uczniowie podczas przerw miedzy poszczególnymi częściami egzaminu mają zakaz opuszczania szkoły i przebywają w tym czasie pod opieką nauczycieli w wyznaczonych salach.

 

* Klasy drugie - w tych dniach mają wolne :)


 

II. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu


1. W dniu egzaminu uczeń obecny jest w szkole o godz. 8:30.


2. Uczeń zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.


3. Po wejściu do sali uczeń zajmuje miejsce, zgodnie z wylosowanym numerem.


4. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich. W przypadku naruszenia procedury egzamin dla ucznia zostanie przerwany.


5. Obowiązuje samodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.


6. Zaznaczanie rozwiązań zadań odbywa się poprzez zamalowanie wyłącznie czarnym długopisem odpowiedniej kratki na karcie odpowiedzi. W przypadku pomyłki błędne zaznaczenie należy otoczyć kółkiem i zaznaczyć inną odpowiedź.


7. W czasie egzaminu obowiązuje cisza i zakaz rozmów.


8. Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zostaną przedstawione podczas zebrań z rodzicami, a dla uczniów w czasie lekcji wychowawczej.

 

 

 


 

 

 

W załączniku poniżej do pobrania:

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

 

 

[pobierz] 0.5 MB Egzamin-gimnazjalny-instrukcja-2019

 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA  ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO


 

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY


          Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjalistów lub wykraczać poza te treści.
          Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  obejmuje on następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji
c) wykonanie zaplanowanych działań
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

 

 

UWAGA UCZNIOWIE !!!

 

Gimnazjalny Projekt Edukacyjny jest obowiązkowy, jednak nie powinno się go traktować jak coś, co po prostu trzeba zaliczyć na ocenę. W tym przypadku liczy się proces, nabycie umiejętności, które trudno zdobyć siedząc w szkolnej ławce. GPE daje szansę na nauczenie się pracy w grupie, planowania działań z nastawieniem na osiągnięcie konkretnego celu, pokonywania szeregu drobnych przeszkód, które mogą się pojawić podczas jego realizacji. Wybierzcie temat, który naprawdę Was interesuje, sprawiedliwie rozdzielcie między siebie zadania. Z pewnością pomoże Wam w tym przewodnik:"Jak zrobić dobry projekt" przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 


 

 

[pobierz] 0.2 MB warunki i zasady

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

 

 


 

[pobierz] 0.7 MB baza-projektow-2018---2019