Informacje dla rodziców


10.09.2018

Uwaga! Zebrania rodziców

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

II półrocze:

 

13.03.2019 r.  -  środa o godzinie 17:00

• informacje o postępach edukacyjnych
• informacje o procedurach egzaminu gimnazjalnego
• informacje o naborze do szkół ponadgimnazjalnych

 

22.05.2019 r.  - środa o godzinie 17:00

• informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych

 

21.02.2018

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informacja dla rodziców.

      Uprzejmie informujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub osobistego z koordynatorami do spraw edukacji włączającej – p. Hanną Markowską i p. Agnieszką Stroynowską podczas dyżurów w Kuratorium Oświaty w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00.

29.08.2016

PLAN LEKCJI I WYKAZ PODRCZNIKÓW

KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NOWYM PLANEM LEKCJI ORAZ    Z  AKTUALNĄ  LISTĄ OBOWIĄZUJĄCYCH  PODRĘCZNIKÓW

01.09.2017

e-Dziennik

   Instrukcja rejestracji dla rodzica -    Uwaga, osoby które dotąd nie pobrały loginu i hasła do rejestracji - mogą  je otrzymać w sekretariacie szkoły.

04.09.2017

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

 Klasy trzecie:  3A – mgr Monika Szwajda                       3B - mgr Małgorzata Żytyńska                                         3C -mgr Dorota Krysińska                                                           

Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły
Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły
01.09.2017

Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 21 w Szczecinie

p. Adam Oklesiński – PRZEWODNICZĄCY
p. Krzysztof Janduła – ZASTĘPCA
p. Dominika Matalewska – SKARBNIK

Składki
Składki
02.09.2017

UBEZPIECZENIE

          Stawka składki na ubezpieczenie  uczniów Gimnazjum nr 21 w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, w bieżącym roku szkolnym  wynosi  33 zł  kliknij aby poznać szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Wycieczki szkolne uczą, bawią, wychowują
Wycieczki szkolne uczą, bawią, wychowują
10.09.2018

Wycieczka Na Lazurowe Wybrzeże w Maju 2019

       13 marca - 30 minut wcześniej przed zebraniami klasowymi  - o godz. 16:30 (sala 215) zapraszamy na spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów wyjeżdżających na szkolną wycieczkę na Lazurowe Wybrzeże.

Kalendarz imprez
Kalendarz imprez
04.09.2017

Kalendarz imprez szkolnych

          Kliknij tutaj aby zapoznać się z  kalendarzem szkolnych imprez i uroczystości w roku szkolnym 2017/2018