Samorząd Uczniowski


Wybory do Samorządu
Wybory do Samorządu

          To m.in. nasz Samorząd Uczniowski decyduje, czym żyje nasza szkoła. Planując swoje działania, organizując imprezy szkolne, różnego rodzaju konkursy i zabawy, zawsze pamięta o tym, aby były one atrakcyjne dla uczniów.

A oto cele, które wyznaczył sobie Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 21 im. A. Mickiewicza w Szczecinie:

  • włączanie wszystkich uczniów w życie szkoły
  • obrona praw ucznia
  • reprezentowanie społeczności uczniowskiej i spraw danej klasy lub uczniów
  • wykonywanie zadań na rzecz szkoły
  • organizowanie imprez szkolnych
  • działalność charytatywna, wolontariat.

 

          Zgodnie z tradycją co roku odbywają się wybory do samorządu. Oto kryteria, które musieli spełnić kandydaci:

  • przygotowanie kampanii wyborczej (plakatu wyborczego i zawarta w nim treść)
  • odpowiednie zachowanie i postawa kandydującego podczas kampanii i samych wyborów
  • opinia opiekuna Samorządu Uczniowskiego
  • opinia grona pedagogicznego ilość głosów podczas wyborów.

 

 

 

 


 

AKTUALNY  SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodnicząca – Julia Rębacz


Zastępca – Anna Kazmirczuk


Członkowie:
Kukułka Stanisław, Klecha Filip, Zaborowska Kinga, Pasturczak Amanda, Woźniak Róża, Foltyn Oliwia, Pakulska Maja, Zielazkiewicz Oliwia, Wal Karolina, Naworski Dominik, Słomiński Kacper

 

 


 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/2019


                  Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją. Samorząd realizuje zadania wynikające z regulaminu szkoły, planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mają na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.